Словник термінів

letter-А
 • Абсолютна вогкість

  Вміст води в папері, виміряний у вагових відсотках.

 • Багатофункціональні сорти паперу

  Це сорти паперу, які можуть використовуватися на різних друкарських системах, наприклад, струменевих, копіювальних/лазерних, офсетних. Такий папір простий у використовуванні, і дозволяє досягти добрих результатів у всіх застосуваннях.

 • Безконтактні принтери

  Принтери, які працюють в безконтактному режимі (наприклад, лазерні принтери, ксерографія, струменеві принтери).

 • Блакитний ангел

  Ярлик екологічної нешкідливості, затверджений Федеральним відомством з питань навколишнього середовища Німеччини. Целюлоза, використовувана для даних продуктів, повинна містити 100% утилізованого паперу, що складається, як мінімум, на 51% із вторинної сировини нижчої і середньої категорії (групи I, II, IV, V).

 • Брак

  Папір, який через дефекти або обрізи кромок був відбракований в процесі виробництва. Він може повторно використовуватися в процесі виробництва для отримання якісного товару.

 • Вариво

  З деревини або однорічних рослин за допомогою цього хімічного процесу одержують целюлозу. Шматки деревини обробляються хімікатами під впливом високої температури і тиску.

 • Великий лист

  Папір формату, починаючи з A3.

 • Великий формат

  Папір напівформату або великого формату, які більше A3 {29,7 х 42,0), наприклад:

  • 59,4 x 84,1
  • 61 х 86
  • 84 x118,9
 • Верстат для крейдування

  Верстат для виготовлення крейдованого паперу. Він переносить фарбу на поверхню паперу-основи.

 • Вибілювання

  Целюлоза після хімічної обробки відрізняється відтінком від жовтуватого до коричневого. Тому волоконний матеріал вибілюється, для чого можуть використовуватися різні технології. В результаті виходить білий папір.

 • Вибілювання хлором

  Елементарний хлор використовується для видалення лігніну в процесі виробництва целюлози і вибілювання. Внаслідок взаємодії лігніну і кисню папір стає крихким і жовтіє. Але стічні води, виникаючі внаслідок вибілювання хлором, можуть очищатися лише в недостатньому ступені і відрізняються шкідливою екологічною дією. Тому вже використовуються альтернативні технології вибілювання без хлору. Вони не здійснюють шкідливого впливу на навколишнє середовище.

 • Виділення

  Це виділення різних сусідніх кольорів один в одному при друці методом Inkjet (струменевий друк}.

 • Відносна вогкість

  Відношення (у %) між кількістю водяної пари, яка на даний момент присутня в атмосфері, і максимальною кількістю водяної пари, яка при поточній температурі може ввібрати повітря {насичення} (наприклад, 45% відносної вогкості).

 • Вогкість повітря

  Папір дуже чутливий до коливань вогкості. Тому для зберігання паперу дуже важливий постійний мікроклімат (вогкість повітря і температура). Для процесу переробки паперу сприятливими є відносна вогкість повітря приблизно в 50—55% при температурі приблизно в 20-22 °С.

 • Вода

  Важлива, зокрема, і для процесу виготовлення целюлози і паперу речовина. Завдяки сучасним технологіям (замкнутий кругообіг води) споживання води на паперових фабриках значно скоротилося. Стічні води очищаються на біологічних очисних спорудах відповідно до суворих розпоряджень з довкілля охорони.

 • Водяні знаки

  Знаки/узори в папері, які видно на просвіт. Таким чином указується на походження і якість паперу.

  Існують наступні водяні знаки:

  •  стійкий водяний знак: виникає внаслідок заміщення волокон і/чи збагачення егутером (виравнюючий вал) уже в сітковій частині папероробної машини
  • напівстійкий водяний знак (молетний водяний знак): виникає внаслідок тиснення готового, ще вологого паперового полотна молетірним валом
  • імітований водяний знак: виникає внаслідок додаткового тиснення або безбарвного запечатування
 • Волоконні матеріали

  Волоконні матеріали - це найважливіша сировина для виготовлення паперу. Разом із свіжими волокнами (деревна маса, целюлоза) і вторинними волокнами (макулатура) можуть використовуватися й інші волоконні матеріали, такі як ганчір'я, водорості, солома або прядиво.

 • Вторинні волокна

  Волокна, які вже були використані в процесі виготовлення паперу або картону (DIN 6730/A1).

 • Вузька смуга

  Позначає основний напрям проходження паперових волокон в листі паперу. Якщо волокна проходять паралельно довшій кромці листа - це називається вузькою смугою. Якщо волокна проходять паралельно коротшій кромці листа - це широка смуга. Напрям проходження важливий для запечатування і подальшої переробки паперу.

 • Гаптіка

  Вчення про шкірну рецепцію. У галузі з виробництва паперу цим поняттям позначають якість паперу на дотик.

 • Гидророзбивач

  Машина, яка розчиняє целюлозу, деревину або макулатуру, щоб одержати речовину, яка може транспортуватися насосом для подачі на подальшу переробку.

 • Гладкість

  Поверхня паперу від природи має декілька нерівний характер. Завдяки лощінню в папероробній машині і в каландрах (лощіння) якість поверхні може бути поліпшена механічним способом,

  Існує декілька методів для вимірювання гладкості:

  • Метод вимірювання за допомогою повітряного струменя no Bekk (DIN 53107)
  • Контроль шорсткості за Bendtsen (DIN 53108)
  • Метод PPS (Parker Print-Surf)
  • Вимірювання глибини мікронерівностей
  • Контактний метод (FOGRA)
  • Процес сканування (Процес сканування Kunz-Lippke)
 • Двостороннє копіювання

  Друга сторона листів, на яких зроблено двостороннє копіювання.

 • Двосторонність паперу

  Виготовлений на довгосітчатій папероробній машині папір відрізняється певною двосторонністю. Обезводнення тільки в одному напрямі приводить до нерівномірного розподілу наповнювачів, дрібних волокон і фарбників. Двосторонність може бути в значній мірі усунена завдяки використанню верхніх сіток або формувальних установок.

 • Деревна маса

  В результаті сильного пресування деревних стовбурів на дефібрерном камені, що обертається, виходить деревна маса. Вона містить практично 100% сировини, а також речовини, які викликають пожовтіння (лігнін), і є менш міцною, ніж целюлоза. Тому вона використовується тільки з короткочасною метою.

 • Допоміжні речовини

  Велика кількість органічних і мінеральних добавок (наприклад: клей, глинозем, парафін, штучні смоли) і наповнювачів (наприклад: каолін, крейда), а також фарбники. Вони необхідні для додання певних властивостей різним сортам паперу.

 • Екологічні символи

  Нейтральні символи, які розроблені для того, щоб поліпшити інформування споживачів і користувачів, а також для одночасного створення стимулів і орієнтирів для оптимізації екологічних властивостей продуктів.

 • Заздалегідь запечатаний папір

  Такий папір виготовляється спеціально для попереднього запечатування (в більшості випадків офсет), а також для подальшого запечатування іншими способами друку (струменевий друк, лазерний друк/копіювальні апарати}.

  Набагато менша вогкість такого паперу дозволяє добитися того, що папір і після повторного запечатування зберігає свою початкову площинну. Але такий папір дуже чутливий до вологи навколишнього середовища. Щоб уникнути неприємностей з таким папером, його слід діставати із закритої упаковки тільки безпосередньо перед використовуванням в копіювальному апараті або лазерному принтері.

 • Збереження лісів

  Поняття «Збереження лісів» у лісовому господарстві говорить про те, що вирубується не більше дерев, ніж зростає.

 • Знос устаткування

  Передчасний знос частин устаткування через дію пилу, відкладень складових частин паперу або абразивних (шліфуючих) матеріалів.

 • Каландр

  Перед змотуванням в рулон папір під великим тиском згладжується між сталевими вальцами в каландрі в кінці папероробної машини. Існують і м'які каландри, в яких використовуються сталеві вальца і вальца зі штучних матеріалів.

 • Каландрування

  Також позначається як «лощіння». Це механічне згладжування крейдованого і некрейдованого паперу в процесі його виготовлення. При цьому полотно паперу при дуже високому тиску і температурі проводиться між декількома валками.

 • Каолін

  Наповнювач для виготовлення паперу. Це природний силікат алюмінію, що містить вологу.

 • Картон

  Відповідно маси одиниці поверхні знаходиться між папером і товстим картоном. Розрізняють одношаровий і багатошаровий картон, який може віджиматися або клеїтися. Багатошаровий віджатий картон складається з декількох - не обов'язково однакових - шарів волокон, які окремо виготовляються на круглосіткових, довгосіткових або комбінованих машинах, а потім з'єднуються в мокрому вигляді. При цьому волокна окремих шарів свойлачуются один з одним (віджимання), після чого піддаються подальшій переробці, тобто пресуються і сушаться у вигляді нескінченної стрічки.

 • Класи довговічності (див. також «Стійкість до старіння»)

  Крейдовані і некрейдовані папір і картон класифікуються зв довговічностю. Класи введені стандартом DIN 6738, січень 1999 р.

 • Клейовий прес

  Папір проходить через пару вальцов, на яку з боку входу подаються клей та інші допоміжні речовини.

  Завдяки подачі клею на обидві сторони паперового полотна, в папероробній машині досягається поліпшення поверхні паперу, її площини, а також якості друку. На крейдований папір спочатку наносяться декілька первинних шарів клею.

 • Кольоровий папір

  Розфарбований папір отримується як наслідок розфарбовування і нанесення на нього узорів (в більшості випадків уручну, не плутати з кольоровим папером).

 • Координати кольоровості

  Враження спостерігача від білизни паперу. Білизна може мати синюватий, червонуватий, зеленуватий або жовтуватий відтінок. Координати кольоровості - це величина з області вимірювальної техніки. Різний папір може справляти різне враження, навіть якщо ступінь його білизни однаковий.

 • Крейдований папір

  Для отримання крейдованої поверхні і кращих друкарських властивостей паперу, на так званий папір-основу для крейдування наноситься і рівномірно, шаром певної товщини розподіляється крейдувальний склад. Завдяки такій обробці поверхня паперу ушляхетнюється.

  Існують різні технології крейдування: з використанням China-Сlау, крейди, казеїну і дисперсії штучними матеріалами. Крейдований з однієї (= хромобумага) і двох сторін матовий, напівматовий і лощений папір, а також сорти паперу, які піддаються крейдуванню як на папероробних машинах, так і поза ними, утворюють велику групу сортів паперу для друку зображень і витворів мистецтва.

 • Лист

  Так позначаються всі не фальцьовані формати менше DIN A3. Для форматів більшого розміру використовують позначення «великий лист».

 • Лицьова сторона

  Верхня сторона паперу називається лицьовою стороною. Але завдяки постійному поліпшенню технологій виготовлення у більшості сортів паперу сторони вже практично не відрізняються за якістю поверхні.

 • Лігнін

  Речовина в рослинах, тобто і в деревини, яка сполучає волокна, і робить їх жорсткими. Щоб одержати волокно, лігнін необхідно відділити від целюлози. Лігнін призводить також до пожовтнінню паперу.

 • Лощіння

  Лощіння поверхні паперу в каландрі для досягнення певної характеристики поверхні (див. каландрування)

 • Макулатура

  У кількісному відношенні — це найважливіша сировина для виробництва паперу. Проте макулатуру можна використовувати для виробництва не всіх сортів паперу. Макулатура — це не єдина сировина для виготовлення паперу і картону. Якість волокон з кожним повторним використовуванням погіршується, тому необхідно додавати деяку мінімальну кількість свіжих волокон, що дозволяє уникнути «колапсу внаслідок використання вторсировини».

 • Малий формат

  Папір формату DIN A4 (210 х 297 мм) і DIN A3 (297 х 420 мм).

 • Маса одиниці поверхні

  Відмітна ознака «товщини паперу». Вага вказана на 1 квадратний метр (=г/кв. м.)

  • 7 g/m²-150 г/м² = папір
  • 150 g/m² -600 г/м² = картон
  •  більше 600 г/м²  = картон
 • Маса паперу

  Див. «Маса одиниці поверхні»

 • Матовий крейдований папір

  Папір, поверхня якого оброблена нанесенням матового крейдувального складу без подальшого лощіння. Він заломлює потрапляюче на нього світло і здається матовим.

 • Міцність

  Міцність паперу залежить від сировини, з якої вона виготовлена і маси одиниці поверхні. Її можна виміряти, наприклад, на межу міцності при розриві (розривна довжина) і опір паперу зламу на відповідних контрольних приладах.

 • Міцність на розрив

  Критерій якості паперу. Перевіряється, яке навантаження папір може витримати, перш ніж розірветься.

 • Міцність поверхні

  Описує опір паперу відносно сили, що вертикально впливає на поверхню. Ця сила може бути, наприклад, силою дії друкарської фарби на папір в процесі її перенесення на папір.

 • Мокра частина папероробної машини

  Це частина папероробної машини, в якій папір ще мокрий. Вона складається з наступних блоків: напуск паперової маси на сітку, сітка, зона обезводнення, всмоктування і пресування. Після цього папір передається на сушильні циліндри.

 • Наповнювачі

  В процесі виготовлення паперу, для поліпшення його певних властивостей {наприклад, білизни, непрозорості, еластичності і т. д.) у волоконну масу додають ряд органічних і неорганічних речовин, які прикріпляються до волокон.

 • Напрям відливу паперу

  Напрям, в якому папір у процесі виготовлення проходить крізь папероробну машину. При цьому волокна паперу шикуються на подовжній сітці переважно паралельно (уподовж) напряму відливу. Напрям відливу паперу має значення для споживачів (друкарні, палітурники), оскільки волокна паперу під впливом атмосферної вологи різною мірою розтягуються в подовжньому і поперечному напрямах.

 • Напуск паперової маси

  Напуск паперової маси — це подача струменя паперової маси із заданими кількістю і швидкістю на сітку папероробної машини.

 • Натуральний папір

  Загальна назва сортів паперу, виготовлених з рослинних, тобто без синтетичних волокон, які не змінені дією крейдування або нанесення додаткових шарів. Називається також некрейдованим папером.

 • Непрозорість

  Позначає непрозорість паперу. Якщо друк повинен вироблятися з обох сторін паперу, це властивість дуже важлива.

 • Нескінченна стрічка паперу

  Рулонний папір для друкарських машин між 40 і 80 г/м2, в більшості випадків без вмісту деревної маси, але також і папір з різним вмістом вторинного волокна.

 • Об'єм (паперу)

  Істотна відмітна ознака паперу (наприклад, книжково-журнального паперу), для визначення, вимірювання якого оцінюється співвідношення ваги паперу і висоти листу паперу. Об'єм досягається використовуванням спеціальної технології розмелювання сировини і спеціальної технології обезводнення в папероробній машині.

 • Об'єм паперу

  Відносно до паперу об'єм указує на співвідношення між її товщиною і вагою в г/м². У випадку з папером звичної обробки з нормальною гладкістю щодо його об'єму говорять про 1/1 або про простий об'єм. Папір тим пухчий, ніж він об'ємніший — при однаковій вазі на квадратний метр.

 • Облагороджування

  Це додавання спеціальних речовин або обробка поверхні паперу для додання їй спеціальних властивостей (наприклад, вологостійкий папір, силіконизований папір, папір з покриттям, крейдований папір).

 • Обробка

  Подальша обробка паперу на підприємстві-постачальнику, наприклад, різка, розділення на стопки, упаковка.

 • Оптичні освітлювачі

  Флуоресцентні речовини, які додаються в паперову масу або масу для крейдування. Вони перетворюють ультрафіолетове випромінювання у видиме, блакитне світло, завдяки чому папір при денному освітленні здається біліше.

 • Офсетний друк

  Технологія друку, яка використовує проміжне середовище для перенесення зображення на папір. Для цього, наприклад, використовуються офсетні гумові полотна, які оточують циліндр. На теперішній час найбільш поширений плоский друк (офсетний друк), оскільки він об'єднує в собі відмінну якість, високу гнучкість і простоту у виготовленні оригіналів.

 • Офсетний папір

  За погодженням між друкарями і виробниками паперу за останні десятиліття було розроблено багато сортів офсетного паперу і картону різної якості — крейдовані і некрейдовані, із змістом деревини і без неї, матові і глянцові, машинної гладкості, сатиновані і втиснені. Вони всі відрізняються особливою міцністю поверхні (проклеювання), стійкістю до деформації, а також хімічною нейтральністю.

 • Паперова маса

  Загальноприйнята назва волокон для виготовлення паперу.

 • Папероробна машина

  Вона складається з послідовно включених дуже різних агрегатів (установка напуску паперової маси на сітку, сітка, преси, блок попереднього просушування, клейовий прес або установка для нанесення покриттів, установка остаточного просушування, каландр і установка змотування в рулони), всього по довжині вона може займати до 100 метрів і більше. На папероробній машині (довгосіткова папероробна машина) з суспензії волоконної маси, що перебуває приблизно на 98—99% з води, а приблизно на 1—2% з волоконної маси, виробляється нескінченне паперове полотно завширшки до 10 м і зі швидкістю аж до 2 000 м/хв.

 • Папір

  Назва плоского матеріалу, в німецькій мові слово папір (Papier) походить від слова «папірус». По DIN 6730 — це «плоска, що складається в основному з волокон в більшості випадків рослинного походження, речовина, яка утворюється шляхом обезводнення суспензії волокон на сітці, при цьому виникає волоконний матеріал, який потім ущільнюється і просушується».

 • Папір без вмісту деревини

  Це папір, виготовлений з вибіленої і невибіленої целюлози, в якій повинно міститися не більш 5% деревних волокон (деревної маси). Ця целюлоза є волокном, яке за допомогою хімічних технологій виготовлене з деревини. Папір без вмісту деревини не містить лігнін.

 • Папір без вмісту хлору

  Указує на процес вибілювання при виготовленні волокон. Папір, який виготовлений з целюлози, вибіленої без елементарного хлору або з'єднань хлору, називається папером без вмісту хлору. На даний час найбільш поширені кисень і пероксид водню. Папером «з низьким вмістом хлору» називають папір, вибілювання волокон якого зменшує навантаження на стічні води. Використовувана при цьому целюлоза часто вибілюється без хлорного газу {елементарного хлору), замість якого використовується діоксид хлору.

 • Папір вторинної переробки

  Папір, який до 100% виготовляється з макулатури з друком і/або паперових залишків без друку.

 • Папір для друку

  Будь-який папір, як крейдований, так і некрейдований (натуральний папір), який підходить для друку. Вона повинна без проблем використовуватися для різних технологій друку.

 • Папір для копіювання /папір для друку на лазерних принтерах

  Папір, який абсолютно підходить для вимог копіювальних апаратів. Як при копіюванні, так і при лазерному друці, протягом короткого часу виникають температури до200 'С . Це вимагає від паперу, зокрема, збільшеної стійкості до дії високих температур, а також спеціальної гладкості, вогкості і прохідності.

  Цей папір володіє меншою вогкістю, ніж офсетний папір (відносна вогкість — від 30 до 35%).

 • Папір для струменевого друку

  Під час процесу струменевого друку на папір розпилюються найдрібніші крапельки чорнила, папір для струменевого друку володіє спеціальною якістю поверхні, завдяки чому він швидко вбирає вологу, а папір при цьому не стає «м'яким». Він швидко сохне, і гарантує прекрасне перенесення кольорів — з точністю до крапки і з рівномірними лініями.

 • Папір із вмістом деревини

  Папір, який більш ніж на 5% виготовлений з деревної маси за допомогою механічних технологій. Залежно від частки деревної маси він називається - із вмістом деревини, з середнім вмістом деревини, поліпшена з середнім вмістом деревини, з малим вмістом деревини, майже без вмісту деревини. Папір із вмістом деревини менш міцний, ніж папір із чистої целюлози, він більш схильний до пожовтіння і володіє набагато меншою стійкістю до старіння.

 • Папір машинної гладкості

  Так називається папір, який каландрувався безпосередньо в папероробній машині. Для досягнення дуже високого ступеня гладкості папір може сатинуватися і додатково, після обробки в машині.

 • Папір-основа

  Натуральний папір, який виготовляється на фабриці по виробництву паперу, а потім піддається подальшій обробці за межами папероробної машини.

 • Підготовка паперової маси

  Обробка волокон, а також змішування волокон і добавок в пропорції, яка відповідає якості паперу, вироблюваного на папероробній машині.

 • Поперечне різання

  Метод обробки паперу. Паперове і картонне полотно розрізають в машині для поперечного різання спочатку в подовжньому напрямі, а потім перпендикулярно до напряму проходу паперу на формати потрібного розміру. При цьому, залежно від грамматури, одночасно можуть розрізати декілька рулонів паперу.

 • Проклеювання поверхні

  Щоб додати паперу кращі друкарські властивості (у тому числі і для офсетного друку), зробити його опірним до стирання, щільним і жиронепроникливим, на готову (проклеєну) паперову стрічку в клейовому пресі папероробної машини наноситься додатковий шар клею.

 • Прохідність

  Позначає проходження в копіювальному апараті. При цьому оцінюються прогинання, деформація по діагоналі, хвилястість, правильне використовування сортувального відсіку, застрягання паперу.

 • Пульпа

  Суміш волокон целюлози і води. Також називається паперовою масою.

 • Рафінер (дисковий млин)

  В більшості випадків конічний млин, в якому перемелюються волокна, призначені для виготовлення паперу. При цьому волоконна маса продавлюється між нерухомими і обертаючимись ножами. Залежно від розташування ножів можна одержати  «укорочуючий» або «фібрілльований» помел.

 • Різка/Кромка обрізу

  Папір, що розрізають з рулону на формати, спочатку розрізають на різальних агрегатах в подовжньому напрямі, так званими ножами тарілок. Потім проводиться поперечне різання за допомогою саморізок, які обертаються, або ножовими машинами для поперечного різання паперового полотна. Важливими якісними характеристиками різання є: безпильність і відсутність бахроми, точність формату, прямокутність.

 • Річна продуктивність в тоннах

  Описує продуктивність папероробної машини або фабрики по виробництву паперу.

 • Свіже волокно

  Також називається первинним волокном. Свіже волокно рослинного походження для виготовлення нового паперу. Воно отримується як наслідок механічної (деревна маса) або хімічної переробки (целюлоза).

 • Світлоспиятливість паперу

  Описує стійкість оптичних властивостей по відношенню до дії світла. Кольоровий папір повинен зберігати свій колір і після дії ультрафіолету, а білий папір не повинен жовтіти. Але 100%-го захисту від вицвітання під впливом денного світла і тепла не існує. Втім, сировина без змісту деревини і відповідні пігменти можуть уповільнити зміну колірного відтінку.

 • Сертифікат ISO

  Сертифікат системи якості ISO підтверджує, що підприємства виконують програму системи якості в питанні безперервного поліпшення по відношенню до послуг і обслуговування клієнтів.

  Під рамковим поняттям DIN-ISO 9000 визначені наступні ступені виконання програми:

  • DIN-ISO 9001 = ступінь доказу забезпечення якості для розробок, конструювання, виробництва, монтажу і обслуговування клієнтів
  • DIN-ISO 9002 = ступінь доказу забезпечення якості для виробництва і монтажу
  • DIN-ISO 9003 = ступінь доказу забезпечення якості для завершальних випробувань
  • DIN-ISO 9004 - керівництво по створенню менеджменту якості і представленню окремих елементів системи забезпечення якості.
  • DIN-ISO 9001 -9004 гарантують те, що вся організаційна, комерційна і технічна діяльність, яка впливає на виробництво, планується, управляється і контролюється.
 • Сировина для виробництва паперу

  В першу чергу деревина (прохідні рубки і швидкоросле природне лісопоновлення), у все більшому масштабі макулатура (вторинна переробка). Крім того, солома і текстильні відходи.

 • Сітка

  Це тканина зі штучних волокон, яка виготовляється в нескінченній формі.

  Вона служить для обезводнення суспензії волокон. Тут відбувається формування листа після напуску паперової маси.

 • Сіткова сторона

  Сторона, яка під час утворення листу повернена до сітки (протилежність: лицьова сторона). Часто її можна впізнати за легким відбитком металевого сита на поверхні паперу, вона містить меншу кількість наповнювачів, оскільки вони витягуються ситом.

 • Сортирувальник

  Пристрій для сортування копій.

 • Стійкість до старіння

  Стійкий до старіння папір відрізняють наступні чинники:

  • натуральний папір або папір-основа для крейдування, на 100% виготовлена з вибіленої целюлози
  • значення ph - від 7,5 до 9
  • частка карбонату кальцію — не менше 3%

  Ці вимоги встановлені стандартом DIN-ISO 6738. Вони визначають ознаки, які повинні виконувати папір і картон, щоб відповідати певному класу довговічності (КДВ). Цей стандарт застосовується по відношенню до паперу і картону, які, наприклад, у вигляді документів і книг, повинні використовуватися і через тривалий час.

  Класифікація класів довговічності:

  LDK 24-85 цей клас довговічності відповідає найвищим вимогам

  LDK 12-80 декілька сотень років

  LDK 6—70 як мінімум 100 років

  LDK 6-40 як мінімум 50 років

 • Стопка

  Утворенна від арабського слова «Rizma» одиниця,  для вимірювання кількості формованого паперу . Позначає змінну кількість листів паперу, що упаковуються в папір для упаковки стопок.

 • Струменевий принтер

  Під час друку на струменевих принтерах найдрібніші крапельки рідкого чорнила розбризкуються на папір. Крапельки формують друкарське зображення. Для друку на струменевих принтерах необхідний папір із спеціальною обробкою поверхні, яка забезпечує швидке вбирання чорнила. Відтепер це досягається завдяки поліпшенню якості паперу або складу чорнила. Існують три основні групи способів струменевого друку: бульбашково-струменевий друк, пьєзодрук і безперервний струменевий друк.

 • Ступінь білизни

  Відображене від проби паперу світло вимірюється за нормальних умов освітлення. Ступінь білизни указує на інтенсивність білого кольору. Завдяки використовуванню оптичних освітлювачів ступінь білизни може бути значно збільшена. Не плутати з координатами кольоровості, які відображають різні колірні нюанси.

 • Сушильна частина

  Ця частина папероробної машини слідує за мокрою частиною папероробної машини Нескінченна паперова стрічка за допомогою повсті прямує на декілька прогрітих валів. Завдяки цьому стрічка зневоднюється і зміцнюється.

 • Тамбур

  Металевий вал, на який намотується паперове полотно після виходу з папероробної машини. Для зручнішого транспортування, різання і друк папір з «тамбура» перемотують на вужчі ролики, залежно від необхідних форматів листів.

 • Тест на виділення

  З кожного рулону паперу, який піддається перевірці, вирізується лист формату А4. Потім на ньому виробляється друк на струменевому принтері. Для друку використовується тестове зображення з кольоровими ділянками, розташованими поряд один за одним. Оцінюється виділення чорнила різного кольору один в одного.

 • Товстий картон

  Як правило, товстіший за звичний картон. Він також міцніший. Розрізняють картон машинного вироблення і папочний картон, пакувальний картон, технічний і спеціальний картон. Товщина указується в мм або в штуках (40-ої = 40 штук формату 75 х 100 см на 50 кг).

 • Фальцювання

  Фальц виникає унаслідок натягнення на поверхні зовнішньої сторони при одночасній деформації при стисненні сторони внутрішньою. Ще на етапі розробки макету друкарського виробу потрібно стежити за тим, щоб фальц не проходив по місцях з друком. У випадку з папером великої грамматури рекомендується провести попереднє бігування, що дозволить уникнути згину при фальцюванні. Вирішальну роль виконують вогкість і напрям руху паперу.

 • Фарбники

  Додаються в паперову масу для додання їй кольоровості по всій товщині. Фарбники можуть також використовуватися при крейдуванні (крейдований папір), а також в клейовому пресі (забарвлення поверхні). В цьому випадку папір забарвлений тільки з крейдованої сторони.

 • Фіксація за допомогою високої температури

  Тонер, що знаходиться в копіювальних апаратах/принтерах під впливом високої температури наплавляється на поверхню паперу і фіксується.

 • Флотаційна технологія

  За допомогою цієї технології з макулатури виділяється друкарська фарба.

 • Фоліо (формат в другу частку)

  Папір формату копіювання США 210 х 330 мм або дуже крупний формат позначається терміном «фоліо».

  Папір надвеликого формату:

  • Напівформат 2000 -3500 см2   
  • Великі формати більше 3500 см2
 • Формати паперу

  Див. «Формати DIN»

 • Формати паперу за стандартом DIN

  Німецькі промислові стандарти.

  При стандартизації форматів паперу повинні виконуватися 3 основні вимоги:

  1.  Початковий формат = прямокутник розміром в 1 квадратний м.
  2.  Кожен сусідній формат повинен виходити шляхом розподілу навпіл або подвоєння.
  3.  Кожен формат повинен бути «схожим» на іншій в геометричному значенні. По формулі Довжина : Ширина =SQRT(2):1 для початкового формату DIN А0 вийшов розмір 84,1 х 118,9 см (приблизно 10.000 кв. см). Виведені звідси формати DIN E ... (для готових виробів з паперу, таких як, наприклад, конверти, верхні листи для документів і тощо.) доповнюються.
 • Формування листу

  Рівномірний розподіл волокон в листі і при огляді листа на світло говорить про те, що лист був сформований добре.

 • Формування паперу

  За допомогою направленого на папір світла може вимірюватися його структура і ступінь одноманітності розподілу волокон. Це поняття також позначається як просвіт паперу.

 • Целюлоза

  Волоконна маса, яка за допомогою хімічної переробки отримується з рослинної сировини, яка разом з основною складовою частиною - целюлозою - містить ще й інші речовини, такі як геміцелюлозу, залишковий лігнін і органічні речовини.

  Деревина механічним способом подрібнюється на шматки, які просочуються варильною рідиною,  варяться і вибілюються протягом декількох годин при високих тиску і температурі. На завершальному етапі готова целюлоза висушується і пресується в плити або подається безпосередньо на паперову фабрику по трубопроводу.

 • Цифровий друк

  Технологія друку, що функціонує виключно завдяки електроніці і комп'ютерам без традиційної перед друкарської підготовки. Дані передаються на друкарську секцію в цифровому вигляді.

 • Ціна за копію

  Ціна за копію (без вартості паперу).

 • Ширина стрічки

  Папір виготовляється переважно у вигляді «нескінченної, обмеженої шириною виробничої установки» стрічки. З рулонів такої стрічки вирізуються «вузькі» і «широкі» листи форматів паперу.

 • Широка стрічка

  Позначення головного напряму волокна. Коротка кромка листа проходить паралельно до напряму ходу машини  (написання: 297 х 420 мм ВВ oder DIN A3 ВВ).