Екологічні стандарти паперу 28 березня 2012, 16:20

Піктограми екологічних стандартів на упаковці паперу допомагають споживачам легко визначити продукцію, якість і властивості якої відповідають вимогам стандартів у сферах охорони оточуючого середовища і здоров’я.

ISO 14001 – це міжнародний стандарт по системах екологічного менеджмента. Компанії, які підтвердили відповідність своїх технологічних процесів стандарту ISO 14001, спрямовують усі сили на мінімізацію впливу на навколишнє середовище своїх виробничих процесів, продуктів та послуг.

ISO 9706 – це міжнародний стандарт, що установлює сукупність показників якості, яким повинен відповідати папір, класифікуємий як довговічний, принадний для документів багаторічного строку зберігання.

OHSAS 18001- міжнародний стандарт, спрямований на створення системи керування охороною праці і технікою безпеки на підприємстві, система менеджмента охорони здоров’я і безпеки персоналу, побудована за стандартом OHSAS18001, дозволяє організації розв’язувати широке коло завдань поза  залежності від напрямку діяльності, сектора економіки або галузі.

EMAS (ECO management and audit sheme, з англ.. «схема екологічного менеджмента та аудита»). Додатково до вимог стандарту ISO 14001 наданий документ наказує організаціям проведення офіційного попереднього екологічного аналізу і публікацією екологічного звіту, який зобов’язаний інформувати всі зацікавлені сторони про задачі управління охороною навколишнього середовища та їх виконання на підприємстві.

NORDIC SWAN ( з англ. “скандинавський лебідь») висувають більш жорсткі вимоги до систем екологічного менеджменту. Зона дії даного стандарту розповсюджується на Норвегію, Данію, Фінляндію та Ісландію. Організація NORDIC SWAN просуває концепцію раціонального використання, пильнуючи за впливом товарів і послуг на оточуюче середовище на кожному етапі їх життєвого циклу: від видобування сировини до утилізації.

В країнах Європейського Союзу розповсюджено екомаркування EU Flower. Воно допомагає споживачам легко визначати продукцію, якість і властивості якої відповідають вимогам стандартів в сферах охорони оточуючого середовища і здоров’я. Під час маркування продукції даним знаком також враховується його вплив на оточуюче середовище протягом всього життєвого циклу.

Знак TCF (Totally Chlorine Free, з англ.. «без хлору») використовується в паперовій промисловості для позначення продукції, в процесі виробництва якої не використовуються компоненти, утримуючі хлор. Він також свідчить про те, що в паперовій масі немає продуктів повторної переробки.

Знак ECF (Elementary chlorine free, з англ. «без елементарного хлору»). За цією технологією відбілювання паперової маси здійснюється з використанням поєднань хлору, наприклад, його двоокису, що зменшує утворення побічних продуктів реакції, небезпечних для оточуючого середовища.

Метою міжнародної асоціації FSC ( Forest Stewardship council, з англ.. «лісова опікунська рада») є сприяння екологічно відповідальному, соціально орієнтованому та екологічно сталому лісо використанню і керуванню світовими лісовими ресурсами. Маркування знаком FSC свідчить про те, що продукція отримана внаслідок легального і відповідального лісовикористання в екологічному, соціальному та економічному аспектах, а також пройшла аудит на відповідність критеріям асоціації FSC.

PEFC (Program for the Endorsement of forest certification, з англ.. «програма по затвердженню схем лісової сертифікації») – це міжнародна система сертифікації лісового господарства і торгівлі деревиною. У виробництві продуктів, маркованих знаком PEFC, використовується деревина, вирощувана в сертифікованих лісогосподарствах з мотивів економічної соціальної та екологічної перспектив, і їх відповідність підтверджується за наслідками незалежного аудиту акредитованими сертифікаційними організаціями.

(за матеріалами сайту www.pelta.org

« 8 березня
Мішель Платіні : Компанія Інтерпап готова до Євро на 100% »